• Anasayfa
  • |
  • Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı 20235)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı 202414) Hk.

Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı 20235)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı 202414) Hk.

Sayın Üyemiz,

08 Haziran 2024 tarih ve 32570 sayılı Resmi Gazete'de ‘'Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/14)'' yayımlanmıştır.

Ekte yer alan söz konusu Tebliğ ile 26 Ocak 2023 tarih 32085 sayılı  Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 2023/5 sayılı tebliği ile Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin banka aracılığıyla Merkez Bankasına satışı sırasında, Merkez Bankasınca belirlenecek süre boyunca döviz alımı yapmama taahhüdünde bulunulması şartıyla, taahhüt sahibi firmalara dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği uygulamasının sonlandırıldığı bildirilmekte olup, yapılan değişiklikler ile firmalara sağlanacak destekte hangi dövizlerin kapsam dahilinde olduğunun Merkez Bankasınca belirleneceği ve Döviz alımı taahhüdünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlar belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                                          Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

 

429_1405_firmalar_n_yurt_d_kaynakl_d_vizlerinin_t_rk_liras_na_d_n_m_n_n_desteklenmesi_hakk_nda_tebli_say_20235_de_de_i_iklik_yap.pdf