• Anasayfa
  • |
  • FONASBA 2022 Yılın Genç Gemi Acentesi veya Brokeri Ödülü Hk.

FONASBA 2022 Yılın Genç Gemi Acentesi veya Brokeri Ödülü Hk.

Sayın Üyemiz,

Gemi Brokerleri ve Acenteleri Ulusal Birlikleri Federasyonu'ndan (The Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents – FONASBA) alınan 31.03.2022 tarihli Ek'te sunulan e-posta yazısında, 2022 FONASBA Yılın Genç Gemi Acentesi veya Brokeri Ödülü için başvuruların devam etmekte olduğu belirtilmekte olup, söz konusu ödülün amacının, gemi acenteliği ve brokerliği alanlarında faaliyet gösteren genç insanların yetkinliklerinin artırılması, sektörde aktif olmalarının teşvik edilmesi ve FONASBA akademik kaynaklarının zenginleştirilmesi olduğu bildirilmektedir.

Yazıda, başvuru sahiplerinin Değerlendirme Komitesi'ne (Review Committee) yazılarını teslim ettikleri sırada 40 yaş veya altında olması ve FONASBA tam üyesi, aday üyesi, kısmi üyesi ya da kulüp üyesi bir firmada ya da başka yerde çalışıyor olması gerektiği belirtilmektedir. Adayların kuru yük, tanker, layner, yolcu gemisi, açık deniz taşımacılığı veya alım-satım gibi spesifik alanların yanı sıra gemi işletmeciliği gibi uluslararası denizcilik sektörü veya daha geniş bir konu olarak "Değişen denizcilik dünyasında yeni iş fırsatları" ve "2025 yılında gemi acenteliği ve/veya brokerliği mesleği" gibi alternatif hususlara ilişkin bir makale yazabilecekleri belirtilmektedir.

Bahse konu makalenin başlık, indeks, dipnot ve bibliyografisi haricinde asgari 5.000, azami 10.000 kelime olması, İngilizce dilinde, 12 punto yazılması, özgün olması ve ödül için sunulmadan önce basılı olarak veya elektronik ortamda yayınlanmamış olması gerektiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, konunun 350-500 kelimelik özet metnin 30 Nisan 2022 tarihine kadar FONASBA Sekreteryası (admin@fonasba.com) üzerinden İnceleme Komitesine gönderilmesi gerektiği ifade edilmekte olup, İnceleme Komitesinin 25 Mayıs 2022 tarihine kadar çalışmaları kabul edeceği ya da söz konusu makaleler için revizyon talep edeceği, nihai çalışmaların ise Sekreterya üzerinden 25 Ağustos 2022 tarihine kadar İnceleme Komitesi'ne gönderilmesi gerektiği bildirilmekte, ödülü kazanan katılımcının 30 Eylül 2022 tarihinde ilan edileceği belirtilmektedir.

307_1797_fonasba_2022_y_l_n_gen_gemi_acentesi_veya_brokeri_d_l_hk.pdf