GAZIANTEP İŞ FORUMU

İlgi: Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’nin 19/02/2004 tarih ve 5639 sayılı yazısı. İlgi yazı ile, TOBB ile Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi-Gaziantep (ABİGEM)’in işbirliği ve AB Komisyonu Ankara Temsilciliği’nin desteği ile 11-12 Aralık 2003 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilmesi öngörülen “Gaziantep İş Forumu”nun daha önce ertelendiği, “Gaziantep İş Forumu: Irak ile İşbirliği Olanakları” konulu Forum’un 29-30 Nisan 2004 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekletirileceği ifade edilmektedir. Foruma katılmak isteyen çeşitli sektördeki firmaların 15 Mart 2004 tarihine kadar (http://abigem.kobinet.org.tr/seminer/kayit.aspx) web sayfasndaki müracaat formunu doldurarak kayıt yaptırmalarının gerektiği belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Murat Tuncer Genel Sekreter