• Anasayfa
  • |
  • Gemi Atık Bildirimlerinin Liman Tek Pencere Sistemi (LTP) Uygulaması

Gemi Atık Bildirimlerinin Liman Tek Pencere Sistemi (LTP) Uygulaması


       
 

İlgi : T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarih ve 124373 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile  ;

- Geminin limana geliş ve gidişinden önce acenteler tarafından yapılan bildirimlerin tek bir veri tabanından girilmesi, farklı kurum ve kuruluşlar ile liman işletmelerince ihtiyaç duyulan bilgilerin bu veri tabanından alınması, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan işlemlerin sonuçlarının oluşturulacak tek bir sistem üzerinden görülmesini sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında Liman Tek Pencere Sistemi'nin İşleyişine İlişkin Protokol’ün 08.01.2019 tarihinde imzalandığı,

-    Protokole istinaden, gemi atık bildirimlerinin Liman Tek Pencere Sistemi (LTP) uygulaması ile entegrasyonu çalışmaları ve bilgi işlem altyapısının oluşturulması sonrasında pilot limanda test çalışmalarının yapıldığı,

-  Yapılan test çalışmalarının tamamlandığı, gemi atık bildirimi işlemlerine ilişkin LTP Uygulaması’nın ülkemizin tamamında devreye alınacağı, olası aksaklıkların önlenmesi amacıyla, uygulamada aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesinin gerektiği,

 

  1. LTP Uygulaması’nın, 17 Haziran 2019 tarihinden itibaren devreye alınacağı, geçiş süreci sağlamak amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) https://ecbs.cevre.gov.tr/ üzerinden de atık bildirimi işlemlerinin 8 Temmuz 2019 tarihine kadar açık tutulacağı, ancak bu tarihten sonra atık bildirimleri yalnızca LTP üzerinden yapılacağı,
  2. Geçiş sürecinde, aynı gemiye ilişkin atık bildiriminin, hem EÇBS hem LTP Uygulaması üzerinden yapılmasının, gemi için mükerrer işlem yapılmasına, dolayısıyla mükerrer Atık Bildirimi oluşmasına yol açacağı, bu nedenle, geçiş sürecinde atık bildirimlerinin tercih edilecek tek bir sistem üzerinden yapılması gerektiği,
  3. Kullanıcıların, LTP Uygulamasına giriş yapabilmesi için gereken Çevre Kimlik Numarası’nın EÇBS'den alınması gerektiği, EÇBS'nin kullanımında sıkıntı yaşanması veya desteğe ihtiyaç duyulması durumunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ALO-181 telefon hattı veya EÇBS uygulaması içinde bulunan "Sorun Bildir Modülü" üzerinden destek alınabileceği,
  4. LTP Uygulaması ile ilgili olarak problem yaşanması veya desteğe ihtiyaç duyulması durumunda konunun, gerekiyorsa ekran görüntüsü ile birlikte ltpdestek@licarct.gov.tr mail adresine iletilmesi gerektiği, belirtilerek Odamızdan üyelerimizin bilgilendirilerek, işlemlerin belirtilen çerçevede yürütülmesi/yürütülmesinin sağlanması istenmektedir.

         

          Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.                                      

 

                                                                                                                                               Saygılarımla,

 

 

                               İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                                             Genel Sekreter 

 

 

 

375_2114_4386-001.pdf