• Anasayfa
  • |
  • Gemi Donatım Malzemelerinin İthalinde KDV İstisnası Hakkında

Gemi Donatım Malzemelerinin İthalinde KDV İstisnası Hakkında

Bilindiği üzere, 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanun'a göre Gümrük Kanunu Genelgeleri ile düzenlenen donatım malzemeleri listesinde yer alan malların ithalinde, ilgili Gümrük İdareleri Vergi İdaresinden de istisna yazısı istemektedirler.

Vergi İdareleri'nin KDV Kanunu'nun 13-a maddesine göre düzenlemesi gereken istisna yazıları hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup müdürlüğünün 05.04.2022 tarih ve E- 39044742-130  [Özelge]-37140 sayılı Özelgesi doğrultusunda işlemlerin yapıldığı, tereddütlerin giderildiği,  KDV Kanun'un  16-1 (b)  maddesi ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun  167-9 (d) maddesine  göre istisna yazılarının verilmeye başlandığı, bu bakımdan Liman Başkanlıklarından alınacak 2581 sayılı  Kanun'a tabi olunduğuna ilişkin yazı ve Vergi İdaresinden alınacak KDV istisna yazısı ile deniz ulaşım araçlarına ait donatım ve işletme malzemelerinin ithalinin KDV'den istisna tutulduğu ve uygulamanın bu doğrultuda yürütüldüğü öğrenilmiştir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

302_1781_gemi_donat_m_malzemelerinin_ithalinde_kdv_istisnas_hakk_nda.pdf