• Anasayfa
  • |
  • Gemi Sanayi Veri Tabanı Programı Kullanım Eğitimi Hk.

Gemi Sanayi Veri Tabanı Programı Kullanım Eğitimi Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nden alınan 29/11/2019 tarihli E.89273 sayılı yazı.

İlgi yazı ile gemi inşa faaliyetleri ile uğraşan firmaların üretimleri ile ilgili istatistiki veri eksikliğini gidermek amacıyla tutulan internet tabanlı “Gemi Sanayi Veritabanı Programı – GSVP”de yenileme ihtiyacı duyulmuş olduğu ve bu çalışmalarda son aşamaya gelindiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla GSVP’de veri girişlerinin tesisler tarafından doğru ve eksiksiz girilmesinin önem arzettiği ifade edilmekte, bu kapsamda yeni program hakkında 05.12.2019 tarihinde Türk Loydu Vakfı Prof. Dr. Teoman Özalp Konferans Salonu’nda GSVP kullanan tesislere yönelik bir bilgilendirme toplantısının planlandığı belirtilerek, toplantı salonunun en fazla 75 kişilik kapasitesi de göz önünde tutularak azami katılımın sağlanabilmesi için ilgili üyelerimize gerekli duyuruların ivedi olarak yapılması istenmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

Saygılarımla                    

İsmet SALİHOĞLU               

Genel Sekreter                 

825_5229_5229_825.pdf