• Anasayfa
  • |
  • Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği

Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği

SAYIN ÜYEMİZ,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, "Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği" 17 Ocak 2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin amacının "Türk deniz yetki alanlarında veya iç sularında bulunan gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım, onarım veya söküm işlemlerine başlamadan önce ve devamında yapılacak işlemler ile can, mal ve çevre güvenliği bakımından tesise yanaşma, tehlikeli mahallere emniyetli giriş ve bu mahallerde soğuk veya sıcak çalışma yapılabilmesi için ölçüm yapan ve yaptıranların sorumluluklarının belirlenmesi" olduğu ifade edilmektedir.

Yönetmelik;

(1) Türk deniz yetki alanlarında veya iç sularında bulunan inşa, tadilat, bakım, onarım ve söküm işlemlerinde, tehlikeli mahallere emniyetli giriş ve bu mahallerde soğuk veya sıcak çalışma yapılabilmesi için gaz ölçümü yapılacak Türk ve yabancı bayraklı tüm gemi ve su araçlarını kapsamakta,

(2) Askeri tesisler ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı tesislerdeki askeri amaçlı gemi ve su araçları ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemi ve su araçları bu Yönetmeliğin kapsamı dışında tutulmaktadır.         

Bahse konu Yönetmelik Odamız web sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                     

İsmet SALİHOĞLU               

Genel Sekreter                   

55_198_duyuru_gemi_ve_su_ara_lar_nda_gazdan_ar_nd_rma_y_netmeli_i.pdf