• Anasayfa
  • |
  • Gemi ve Yat Acenteleri Yönetmelik Taslağı Hk.

Gemi ve Yat Acenteleri Yönetmelik Taslağı Hk.

İlgi : T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün

         01.04.2019 tarih ve.25856 sayılı yazısı.

 

Gemi ve yat acentelerinin faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ile denizcilik kurallarına uygun bir yapıda ve güven esası içinde düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla kurumsallığının arttırılması, mali ve mesleki yeterliliklerinin yükseltilmesi, yetkilendirme esasları ile denetim ve uygulanacak idari yaptırımların belirlenmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yapılan çalışma kapsamında hazırlanan ve bir örneği ekte yer alan Gemi ve Yat Acenteleri Yönetmeliği Taslağı ilgi yazı ile Odamıza gönderilerek Taslak Yönetmelik ile ilgili Odamız görüşü istenmektedir.

 

“Gemi ve Yat Acenteleri Yönetmelik Taslağı” ekli olup, Taslakla ilgili görüşlerinizin en geç 19 Nisan 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesini arz ve rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

 

İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

EK-1 : Gemi ve Yat Acenteleri Yönetmelik Taslağı (15 sayfa)

EK-2 : Gerekçe  (2 sayfa)

234_1316_Gerekce.pdf 234_1316_0011_001.pdf 234_1316_Yonetmelik_Taslagi010419.pdf