• Anasayfa
  • |
  • GEMIADAMLARI YÖNETMELIĞINDEDEĞIŞIKLIK YAPILMASINA

GEMIADAMLARI YÖNETMELIĞINDEDEĞIŞIKLIK YAPILMASINA

18/05/2004 Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk. 18.05.2004 Tarih ve 25466 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le, 31.7.2002 Tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Gemiadamları Yönetmeliği”nin 10.4.2003 Tarih ve 25075 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 61 inci maddesinin dördüncü fıkrası Ek’teki şekilde değiştirilmiş ve Yönetmeliğe yeni bir Ek madde eklenmiştir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: EK:1-Değişiklik Yönetmeliği DAĞITIM: -Tüm DTO Şubeleri -Tüm Üyeler(Web Sayfası) EK-1 Yönetmelikler Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ulaştırma Bakanlığından: MADDE 1- 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliğinin 10/4/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 61 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Özel yat veya amatör balıkçı teknesi kullanan amatör denizciler ile balıkçı gemilerinde çalışan gemiadamları, Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümleri dışındadır. Amatör denizciler ile balıkçı gemilerinde çalışan gemiadamlarının tabi olacakları sağlık raporları, sürücü olur raporu düzenlemeye yetkili özel veya kamu sağlık kuruluşlarından alınacaktır. Bu sağlık raporları beş yıl geçerli olacak ve rapor düzenlenmesinde sürücü belgelerinin düzenlenmesinde esas alınan sağlık şartları geçerli olacaktır. Ancak, bu madde kapsamında olan gemiadamları ve amatör denizciler bu madde kapsamı dışındaki gemilerde çalışmaları halinde, Gemiadamları Sağlık Yönergesine göre iki yıllık sağlık raporlarını almak zorundadırlar." MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. "Ek Madde 1- Balıkçı gemileri ve özel yatlar ile kabotaj hattında sefer yapan yatlar ve yolcu motorlarında çalışan gemiadamlarından; Yönetmeliğin Üçüncü Kısım Birinci Bölümünde belirtilen eğitimlerden, 19 uncu maddede belirtilen Deniz Güvenlik Eğitimleri dışında kalan eğitimler aranmaz." Yürürlük MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.