• Anasayfa
  • |
  • Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması

Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 12.06.2020 tarih ve 5030 sayılı yazısında ; Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen 01.04.2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30'uncu maddesindeki hüküm gereğince, mevzuatta gerekli değişikliğinin yapıldığı belirtilmiş,

Yapılan değişiklik uyarınca anılan yönetmeliğinin 78 no.lu ekinde yer alan "Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu"nun elektronik ortamda sunulmasına ilişkin teknik çalışmaların tamamlanmış olduğu ve "Geri Verme veya Kaldırma Talep Yöntemini Sistemi"nin devreye alındığı ifade edilmiş,

Söz konusu sistemin kullanımı ile ilgili bilginin ekte bir örneği sunulan kılavuzda yer aldığı açıklanmakla birlikte, 01.07.2020 tarihinden itibaren bahse konu yönetim sisteminin Tek Pencere Sistemi ile birlikte kullanılmaya başlanacak olmasıyla birlikte ilgili kılavuzun da güncellenerek Ticaret Bakanlığı web sitesine bilahare ekleneceği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                            

İsmet SALİHOĞLU                       

Genel Sekreter                          

 

717_1667_geri_verme_veya_kald_rma_ba_vurusu_formlar_n_n_elektronik_ortama_al_nmas.pdf