GLOBAL TEMINAT HAKKINDA

İlgi: T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GümrüklerGenel        Müdürlüğü’nün 27.02.04 tarih ve 005285 sayılı yazısı. İlgi yazı ile; Oda’mız ve Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel  Müdürlüğü arasında bir Protokol çerçevesinde gerçekleştirilen Global Teminat Sistemi’nin işleyişi ve yeni hazırlanacak Protokol ile ilgili bilgiler verilmektedir.   Bilgilerinizi arz ve rica ederiz Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V.