• Anasayfa
  • |
  • Gözetim Hizmetlerinde İş Güvenliği Hk.

Gözetim Hizmetlerinde İş Güvenliği Hk.

Sayın Üyemiz,

İlgi: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Operasyon Müdürlüğü ’nün 08.01.2020 tarihli ve 918.01[918.01]-E.9798 sayılı yazısı, 

“Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi” nin 26.12.2019 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdiği ilgi ile bildirilmiştir.   

            Bahse konu yönergenin “Kıyı tesisinin sorumlulukları” Md. 13(1)'e göre “Tehlikeli yük deniz gözetim yetkililerine faaliyetin yürütüldüğü alanlardaki iş emniyeti ve güvenlik kurallarına uymalarını sağlayacak talimatları vermek, tesislerdeki olası tehlikeler ve acil durumlar hakkında bilgilendirme yapmak ve tehlikeli yük deniz gözetim yetkilileri için tesis içinde güvenli çalışma alanı sağlamakla yükümlüdür” maddesi gereği, İzmir Liman İşletmesi kıyı tesisinde hizmet verecek olan "Gözetim Yetkilileri"nin, işletme” İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları"na uyması zorunludur.

 Bu kapsamda, İzmir Limanı kıyı tesisinde hizmet verecek olan "Gözetim Yetkilileri"nin;

 - Liman İşletmesinde giriş izni almaya geldikleri anda, ISPS servisinden taraflarına verilecek olan “TCDD İzmir Limanı Genel İSG Talimatı” nı okuyarak bilgilenmeleri ve talimatta geçen kurallara harfiyen uymaları,

 - Gözetim işine gelirken kendi Kişisel Koruyucu Donanımlarını (Baret, Reklektif Yelek, İş Ayakkabısı   vb) yanlarında getirmeleri ve liman kapısından içeriye girdikleri anda kullanmaya başlamaları,

 - Liman sahasında yaya yürüyüş yollarını kullanmaları ve uyarı ve işaret tabelalarını dikkate almaları,

 - İSG Temel Eğitimlerini almış olmaları gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                          

İsmet SALİHOĞLU                     

Genel Sekreter                         

53_179_g_zetim_hizmetlerinde_i_g_venli_i_hk.pdf