• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Beyannamelerinin 24 No’lu Kutusu Konulu 2019/23 Sayılı Genelge

Gümrük Beyannamelerinin 24 No’lu Kutusu Konulu 2019/23 Sayılı Genelge

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce 27.05.2019 tarih ve 2019/23 sayılı "Gümrük Beyannamelerinin 24 No'lu Kutusu" konulu Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge'de özetle ; Gümrük Yönetmeliği gereğince gümrük beyannamesinin "İşlemin Niteliği" başlıklı 24 nolu kutusuna ticari sözleşmelere ilişkin kodun yazıldığından bahisle gümrük beyannamesinin 24 nolu kutusuna kaydedilen kodların dış ticaret istatistiklerinin üretilmesi amacıyla kullanıldığı ve doğru kodun beyan edilmesinin önem arz ettiği, kaydedilen kod aracılığıyla beyanname kapsamı eşyanın ne tür bir ticari sözleşmeye konu olduğu hakkında Gümrük İdaresi'ne bilgi verildiği, cezai durumla karşılaşılmamasını teminen gümrük beyannamesinin 24 nolu kutusuna yapılan işlemin niteliğine en uygun olan kodun kaydedilmesinin gerektiği belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

383_2190_4424-001.pdf