• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16) 18.05.2019 tarih ve 30778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ ; deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ kapsamında olup, 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’ne göre başlatılan işlemler söz konusu Tebliğe göre sonuçlandırılır.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

      Saygılarımla,

 

 

İsmet SALİHOĞLU

   Genel Sekreter

           

342_1949_4257-001.pdf