• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) Hk.

Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) Hk.

          Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) 23.01.2019 tarih ve 30664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bahse konu Tebliğ yayımını takip eden 90 ıncı gün (23 Nisan 2019) yürürlüğe girecektir.

 

  Bu Tebliğin amacı, serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

  Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

 

                                                                                                 Saygılarımızla,

 

 

 

                                                                                                 Murat TUNCER

                                                                                                 Genel Sekreter

 

 

EK :  Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (2 sayfa)

         (web’de yayınlanmaktadır.)

48_307_4674_001.pdf