• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

“Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 02.05.2019 tarih ve 30762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Yönetmelik Değişikliği ile ; 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 53. maddesinin birinci fıkrasına

 

d) Deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG),”

 

şeklinde bent eklenmiştir.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

  Saygılarımla,

 

 

Cengiz ÖZKAN

Genel Sekreter V.

304_1686_0141-001.pdf