• Anasayfa
  • |
  • GÜRCISTAN İDARI KODU DEĞIŞIKLIKLERI

GÜRCISTAN İDARI KODU DEĞIŞIKLIKLERI

Sayın Üyemiz, Bir üyemizden almış olduğumuz Gürcistan Kanunu Gürcistan İdari Koduna gelen değişiklik ve ekler, çevrilmek suretiyle, ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla Deniz İPEK Genel Sekreter EK: İdari Kod Değişiklik ve Ekler (2 sayfa) GÜRCİSTAN KANUNU GÜRCİSTAN İDARİ KODU 4 TEMMUZ 2002 DEĞİŞİKLİK VE EKLERİ Madde 1. Gürcistan İdari Koduna aşağıdaki düzeltme ve ekler yapılacaktır (Gürcistan Yüksek Konseyi Resmi Gazetesi SSR No 12. 1984, madde 421). 1. Madde 38  3-d bölümünde  “el koyma” – confiscation – kelimesinden sonra  “madde 190¹ içinde” kelimeleri eklenecek. 2. Aşağıdaki Madde 58² içeriği Kod’a eklenecek: “Madde 58². Deniz Kirlenmesi Gürcistan Mevzuatındaki kurallara aykırı şekilde gemilerden, diğer yüzer tesislerden, platformlardan veya deniz üzerinde inşa edilmiş diğer suni yapılardan denize dökülen zararlı maddeler veya aynı zamanda kurallara aykırı şekilde bu zararlı maddelerin denize gömülmesi sonucu oluşan deniz kirliliği sonucu 65.000 GEL tutarında ceza kesilecektir.” 3. Madde 86 ya, içeriği aşağıda verilen bölüm 5 ve 6 eklenecektir: “5. Gürcistan mevzuatına aykırı olarak, Gürcistan kıta sahanlığı, karasuları veya özel ekonomik alanlar (EEZ) içinde, balık yakalama teçhizatları veya mekanik nakil tesisleri vasıtasıyla balık veya diğer canlı su organizmaları yakalamak, veya diğer yöntemler kullanılarak balık veya canlı su organizmalarını öldürmek; Gürcistan mevzuatına aykırı olarak yakalanan balık veya canlı su organizmalarına el koymak koşuluyla, 30.000 GEL ile 50.000 GEL arasındaki tutarda cezaya tabi olacaktır. 6. Reserve deniz alanlarında, yasak bir periyod veya yerde balık veya diğer canlı su organizmalarına karşı işlenen benzer suçlar; Gürcistan mevzuatına aykırı olarak yakalanan balık veya diğer canlı su organizmalarına el koymak koşuluyla, 50.000 GEL ile 70.000 GEL arasındaki tutarda cezaya tabi olacaktır.” 4. Aşağıdaki Madde 114¹ içeriği Kod’a eklenecek: “Madde 114¹. Gürcistan kıta sahanlığı, karasuları veya özel ekonomik alanları dair kanunların çiğnenmesi 1. Gürcistan mevzuatına aykırı şekilde, Gürcistan kıta sahanlığı, karasuları veya bitişik alanlarda yapılar inşa etmek, bunların çevresinde veya özel alanlardaki suni adaların, yapıların veya teçhizatların çevresinde, güvenlik alanları kurmak, aynı zamanda inşa, imar iskan, operasyon, tasfiye, koruma kuralları veya seyir kurallarına aykırı şekilde hareket etmek 50.000 GEL tutarında cezaya tabi olacaktır. 2. Özel izin almadan, Gürcistan kıta sahanlığı, karasuları ve özel ekonomik alanlarda araştırma, maden arama faaliyetlerinde bulunmak veya bu alanlardaki doğal kaynakları işleme tabi tutmak  75.000 GEL tutarında cezaya tabi olacaktır.” 5. Madde 190 da, “kayıt” kelimesi, “tescil” kelimesiyle değiştirilecek. 6. Aşağıdaki madde 190¹ ve 190²  içerikleri Kod’a eklenecek: “Madde 190¹. Gürcistan Devlet Hudutlarından yasal olmayan şekilde geçmek. Gürcistan Devlet Hudutlarından yasal olmayan şekilde geçmek 200.000 GEL tutarında cezaya tabi olacaktır. Bildiri: Bu madde, Gürcistan Hudutlarını, Gürcistan Kanunlarına göre ilgili kuruluşlardan sığınma talep etmek için Gürcistan sınırını geçen, ve eylem ve hareketlerinde aykırılık olduğuna dair bir belirti olmayan yabancı vatandaşlar veya vatandaşlığı bulunmayan kişileri kapsamaz. Madde 190². Hudut karakollarında rejime aykırılık. Hudut karakollarında rejime aykırı hareket etmek, 50-100 GEL arası cezaya tabi olacaktır. 7. Aşağıdaki Madde 219¹ içeriği Kod’a eklenecek: “Madde 219¹. Devlet hudutlarını koruma organları 1. Devlet hudutlarını koruma ile ilgili organlar, idari aykırılık durumlarında, madde 114¹, 190¹ ve 190² ye göre hareket edeceklerdir. 2. Faaliyet