• Anasayfa
  • |
  • GÜRCISTAN KARASULARINA VE GIREN TÜRK GEMILERI

GÜRCISTAN KARASULARINA VE GIREN TÜRK GEMILERI

Tarih: 26.08.2004 Konu: Gürcistan Karasularına ve MEB’ne Giren Türk Gemileri İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı’nın 25.08.2004 tarih ve 1961 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, Denizcilik Müsteşarlığı’ndan alınan yazıdan bahisle; Gürcistan karasularında ve Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)’nde kaçak avlanmak, kaçakçılık yapmak, yasak bölgelere ve özellikle Abhazya’ya ve ayrılıkçı Abhaz yönetiminin kontrolü altındaki Suchumi Limanı’na izinsiz girmek gibi yasadışı faaliyetlerin, Gürcistan ile Ülkemiz arasında siyasi sorunlara yol açabileceğinin değerlendirilerek İçişleri Bakanlığı’nın eşgüdümünde bir toplantı düzenlendiği, söz konusu toplantıda, Gürcistan makamlarını en çok rahatsız eden hususun, balıkçı teknelerinin ve diğer gemilerin Abhazya’ya yönelik yasadışı faaliyetlerinin olduğu ve bu tür faaliyetlerin; Gürcü makamlarınca Abhaz ayrılıkçılarına destek olarak algılandığı, bu bağlamda Devlet Bakanı SAAKASHVILI’nin Abhazya’ya Gürcistan makamlarından izinsiz giden gemilere ateş açılması emrini verdiğinden bahisle, Gürcistan karasularında ve MEB’nde yasadışı faaliyetlerde bulunan Türk Bayraklı gemilere Gürcistan Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından ateş açılması suretiyle ortaya çıkabilecek olayların vahim boyutlara ulaşması tehlikesine değinildiği ile ilgili yazıların Liman Başkanlığı’na bildirildiği, Özellikle balıkçı gemilerimizin komşu devletlerin karasularında avcılık yaparak, bazı ihlallerde bulunmaları neticesi geçmiş dönemlerde üzücü olaylar meydana geldiği, bu tür olayların devam etmesinin komşu devletler ile olan ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilediği, Bu itibarla, Karadeniz’de faaliyette bulunan tüm balıkçı tekneleri ile bu bölgeye sefer yapan gemilerimize, yasadışı faaliyette bulunmaları halinde Gürcistan Sahil Güvenlik birimlerince ateş açılacağının ve Gürcistan karasuları ve MEB’nde kaçak balık avlamamaları ile Abhazya/Suchumi Limanı’na Gürcü makamlarından izin almadan yanaşmamaları ve bu tür ihlallerin önlenmesi amacıyla gerekli ilave tedbirlerin alınması yönünde Odamızca uyarılmaları istenmektedir. Gürcistan/Abhazya limanlarına sefer yapan/yapacak ve/veya karasularına giren/girecek olan gemilerimizin yukarıda açıklanan uygulamalarla ilgili gerekli dikkat ve hassasiyeti göstermeleri hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - 7126, 7127 ve 7128 No.lu Meslek Komitesi Bşk. ve Üyeleri