• Anasayfa
  • |
  • GÜVENLIK SEVIYESI GÜNCELLEME (LIBYA LIMANLARINA UĞRAYAN GEMILER İÇIN GÜVENLIK SEVIYESININ 3 (ÜÇ) İLAN EDILMESI)

GÜVENLIK SEVIYESI GÜNCELLEME (LIBYA LIMANLARINA UĞRAYAN GEMILER İÇIN GÜVENLIK SEVIYESININ 3 (ÜÇ) İLAN EDILMESI)

Sayın Üyemiz, İlgi (b) yazı ile bildirilen, son günlerde Libya’da yaşanan siyasi çalkalanmalar ve özellikle geniş kitleli halk eylemleri ile can kayıplarının yaşandığı bu ülke limanlarında güvenlik tehditlerinin yaşanabileceği endişesi bulunduğu dikkate alınarak, Dışişleri Bakanlığı ‘nın da görüşleri doğrultusunda ISPS Kod kapsamındaki Türk Bayraklı ticari gemilerimizden Libya limanlarına uğrayanların Güvenlik Seviyesinin 2 (iki)’yi uygulayacakları hususu, 23.02.2011 tarih ve 117 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa Denizcilik Müsteşarlığı’ndan alınan İlgi (a) yazı ile; 1. Son olarak, Libya’da yaşanan kargaşanın bir iç ayaklanma durumuna gelmesi ve hız kazanan şiddet olayları ve yaşanan can kayıpları nedeniyle Libya’da yaşayan vatandaşlarımızın, can güvenliği nedeniyle tahliyesini gerekli kıldığı, 2. Libya’da yaşayan vatandaşlarımızın tahliye çalışmaları sürmekle birlikte ülkede yaşanan kargaşanın ve şiddet eylemlerinin devam etmesi nedeniyle yine Dışişleri Bakanlığımızın uygun görüşleri doğrultusunda ISPS Kod kapsamındaki Türk Bayraklı ticari gemilerimizden Libya limanlarına uğrayanlar için Güvenlik Seviyesinin 3 (üç) ilan edildiği, ISPS Koda tabi limanlarımızın ve gemilerimizin halihazırdaki güvenlik seviyelerine ilişkin duyuruların http://www.denizcilik.gov.tr/dm/isps/ispsKodUygulamaları.aspx internet adresinden eş zamanlı olarak yayımlanmakta olduğu, Bu kapsamda söz konusu güncelleme hakkında gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi istenmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - TÜRKLİM - ZEYPORT - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Gemi Sahipleri - Acenteler