• Anasayfa
  • |
  • GÜVENLIK SEVIYESI GÜNCELLEME (MISIR VE TUNUS LIMANLARI)

GÜVENLIK SEVIYESI GÜNCELLEME (MISIR VE TUNUS LIMANLARI)

İlgi: a) Denizcilik Müst. Deniz Ulaştırması Gn. Md’nün 15.03.2011 tarih ve 8163 sayılı yazısı. b) Denizcilik Müst. Deniz Ulaştırması Gn. Md’nün 10.02.2011 tarih ve 4766 sayılı yazısı. c) Dışişleri Bakanlığı’nın 14.03.2011 tarih ve 2011/6842747 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün İlgi (a) yazısı ile; 1. İlgi (b) yazılarında Mısır ve Tunus’ta yaşanan siyasi çalkalanmalar ve özellikle geniş kitleli halk eylemleri sonucu, bu ülke limanlarında güvenlik tehdirlerinin yaşanabileceği endişesi ile Dışişleri Bakanlığımızın uygun görüşüne istinaden; ISPS Kod Kod kapsamıdnaki Türk bayraklı ticari gemilerimizden Mısır ve Tunus Limanlarına uğrayanlar için Güvenlik Seviyesinin 2 (iki) ilan edildiği, 2. Son olarak, Mısır ve Tunus limanlarında; güvenlik tehditlerinin ve günlük yaşamın istikrarı ile emniyeti yönünden gelişmelerin tekrar değerlendirildiği, Dışişleri Bakanlığımızın İlgi (c) yazısında yer alan uygun görüşüyle de Mısır ve Tunus limanlarına gidecek Türk bayraklı gemilerimiz için Güvenlik Seviyesi 2 (iki) uygulamasının iptal ediliği, 3. Bu itibarla, ISPS Kod kapsamındaki Türk bayraklı ticari gemilerimizden Mısır ve Tunus limanlarına uğrayanların Güvenlik Seviyesi 1 (bir) uygulayacağı, ISPS Koda tabi limanlarımızın ve gemilerimizin halihazırdaki güvenlik seviyelerine ilişkin duyuruların http://www.denizcilik.gov.tr/dm/isps/ispsKodUygulamaları.aspx internet adresinden eş zamanlı olarak yayımlanmakta olduğu, Bu kapsamda söz konusu güncelleme hakkında gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi istenmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - TÜRKLİM - ZEYPORT - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Gemi Sahipleri - Acenteler