HATALI TEHLIKE SINYALLERI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Uydu yardımlı arama kurtarma sistemi olan COSPAS-SARSAT sisteminin ülkemizde kurulumunun tamamlandığı ve 17 Ocak 2006 tarihi itibari ile FOC (Full Operational Capability - Tam Operasyonel Kabiliyet) yeteneği kazanıldığı, sistemin sorunsuz olarak hizmet vermeye devam ettiği, Bahse konu sistem vasıtasıyla 2007 yılında, Türk Arama Kurtarma Sahası içinde kalan denizlerimizde 74 adet EPIRB sinayli alındığı, ancak bu sinyallerden sadece 4 tanesinin gerçek sinyal olup, 1 tanesinin denizlerimizde gerçekleştiği ve yapılan operasyon neticesinde 16 gemi personelinden 15’inin sağ olarak kurtarıldığı, 2007 yılına ait EPIRB sinyallerinin istatistiki verilerine göre, alınan sinyallerin büyük çoğunluğunun yanlış ihbar niteliğinde olduğu, bunun yanında bazı durumlarda yanlış gönderilen tehlike sinyalinin, gemi tarafından iptal edilmeyip günlerce yayına devam ettiği durumlar yaşandığı, söz konusu yanlış ihbarların sadece bizim tarafımızdan değil tüm dünya MCC’leri (Görev Kontrol Merkezi) tarafından da alındığı, Bu çerçevede; hatalı tehlike sinyalini uygun iptal prosedürlerine göre iptal etmediği tespit edilen yabancı bayraklı gemilerde, ülkemiz limanlarında yapılan liman devleti denetimlerinde “Detaylı Denetim” için “Açık Gerekçe” olarak değerlendirileceği, Türk Bayraklı gemilerde ise bu durumlarda “Program Dışı Sörvey” uygulanacağı, Bu itibarla, hatalı tehlike sinyallerinin uygun şekilde iptal edilmesi gerekliliğinin sektöre duyurulması, hususları bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Üyeleri - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - RODER - U.N. Ro-Ro İşletmeleri A.Ş. - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği