• Anasayfa
  • |
  • İçme Suyu Hattının Onarımı

İçme Suyu Hattının Onarımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından gönderilen ve ekte sunulan 25.08.2023 tarihli 1358172 sayılı yazıda; Anadolu yakasından Avrupa Yakasına içme suyu ileten Salacak – Sarayburnu isale hattının 41º 01' 03,1'' K - 029º 00' 09,5'' D koordinatlarında 13 metre derinlikte meydana gelen arızanın onarım işinin 11.08.2023 - 21.08.2023 tarihleri arasında "RAŞİT BABA" Dalgıç gemisi ile yapılmasına yönelik iznin verildiği ancak termin planındaki aksamadan dolayı  konu çalışmanın 11.09.2023 tarihine kadar devam edeceğinden bahisle 3 hafta süreyle uzatma istendiği ifade edilerek seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından, bölgede dikkatle seyir yapılması ve bölgeyi kullanan denizcilerin uyarılması istenmektedir.

Bilgilerinize arz / rica ederim.

591_2073_2073_eimza.pdf