• Anasayfa
  • |
  • ICS Gemiadamı İstihdam Ofisleri Kılavuzu Taslağı Hk.

ICS Gemiadamı İstihdam Ofisleri Kılavuzu Taslağı Hk.

Sayın Üyemiz,
İlgi : Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (ICS) 11/02/2020 tarihli, LA(20)07 sayılı yazısı.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)  tarafından gönderilen ilgi yazıda, ICS üyelerinin geri bildirimleri derlenerek oluşturulmuş Ek’te sunulan “Gemiadamı İstihdam Ofisleri Kılavuzu” taslağına ilişkin görüş ve önerilerinizin ICS’e bildirilmek üzere en geç 20 Şubat 2020 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesi (iletisim@denizticaretodasi.org.tr) hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                         

İsmet SALİHOĞLU                    

Genel Sekreter                        

166_539__cs_gemiadam_istihdam_ofisleri_k_lavuzu_tasla_hk.pdf