• Anasayfa
  • |
  • ICS Tarafından Düzenlenecek "Deniz Taşımacılığının 4'üncü Sevk Gücü Devriminin Finansmanı" Konulu Açık Oturum Hk.

ICS Tarafından Düzenlenecek "Deniz Taşımacılığının 4'üncü Sevk Gücü Devriminin Finansmanı" Konulu Açık Oturum Hk.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (International Chamber of Shipping-ICS) alınan 08.06.2021 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

16 Haziran 2021 Çarşamba günü ICS Başkanı Sayın Esben POULSSON moderatörlüğünde "Deniz Taşımacılığının 4'üncü Sevk Gücü Devriminin Finansmanı" (Financing Shipping's 4th Propulsion Revolution) konulu açık oturumun Türkiye saatiyle 12:00 – 13:00 saatleri arasında çevrim içi formatta düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu açık oturumda, 4'üncü Sevk Gücü Devrimi'nin kimin tarafından finanse edileceği, gelecekte gemi finansmanın nasıl olacağı, gemi inşa için sermayenin nereden bulunacağı, sıfır karbonlu denizcilik teknolojilerine yönelik Ar-Ge'nin nasıl finanse edilmesi gerektiği, düzenlemelerin çevre ve yatırım kararlarındaki rolü ve yatırım stratejilerinin riskinin azaltılması gibi konuların ele alınacağı belirtilmektedir. Bahse konu oturuma https://bit.ly/34WzTlu internet sayfası üzerinden kayıt yapılabilmektedir.

Yazıda ayrıca, 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü "2021 Küresel Ticaret – Ufukta İyileşme" (Global Trade 2021 - Recovery on the Horizon) konulu açık oturumun Türkiye saatiyle 12:00-13:00 saatleri arasında çevrim içi formatta gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Söz konusu oturuma https://bit.ly/3pBhZhR   internet sayfası üzerinden kayıt yapılabilmektedir.

Bahse konu etkinliklere ilişkin detaylı bilgi Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

592_1640__cs_taraf_ndan_d_zenlenecek_deniz_ta_mac_l_n_n_4_nc_sevk_g_c_devriminin_finansman_konulu_a_k_oturum_hk.pdf