• Anasayfa
  • |
  • İleti Yönetim Sistemi (İYS) Bilgilendirmesi Hk.

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Bilgilendirmesi Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 10.10.2020 ve 8795 sayılı yazısında;

Ticaret Bakanlığı, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebildiği ulusal bir platform kurmakla görevlendirmiştir. TOBB tarafından söz konusu görevi yerine getirmek üzere İleti Yönetim Sistemi A.Ş. (İYS) kurulmuştur. İYS'nin işletmeler, kamu ve vatandaş arasında merkezi rol üstlenecek ulusal bir veri tabanı sistemi olduğu belirtilerek İYS'nin işleyişini sağlamak üzere yürürlüğe konulan mevzuat ile ilgili oda ve borsalarımız ile üyelerinin bilgilendirilmesi ihtiyacının hasıl olduğu bildirilmiştir. 

15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'in 2 nci maddesinin c bendi ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletilerin yönetmelikten muaf olduğuna hükmedilmiştir. Bu çerçevede, oda ve borsalar ile iştiraklerinin elektronik iletileri kapsam dışı bırakılmıştır. Öte yandan, ticari elektronik ileti gönderimi yapan oda ve borsa üyelerinin mevzuat gereği İYS'ye kaydolması ve birtakım yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgilendirilmesini sağlamak üzere İYS tarafından hazırlanan bilgilendirme sunumu yazımız ekinde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

 

1140_2773_ileti_y_netim_sistemi_iys_bilgilendirmesi_hk.pdf