IMO EMNIYET KODU

İlgi : Det Norske Veritas’ın 21.04.2003 tarih ve IY03421LD4 sayılı yazısı. İlgi yazı ile; 1- IMO Emniyet Kodu’nun 1 haziran 2004’te yürürlüğe gireceği, Kod, Solas bölüm 11’de yapılan bir düzeltme ile yürürlüğe konan başlı başına bir sözleşme olacağı, Bölüm A zorunlu gereksinmesini ve bölüm B tavsiyesini içerdiği, Yüksek hızlı hafif gemilerde dahil olmak üzere, uluslararası dolaşımda bulunan 500 GT üstü, bütün yük ve yolcu gemilerinin, 1 haziran 2004 tarihine kadar güvenlik sertifikası alacağı, 2- Yeni pis su kurallarının 27 eylül 2003 tarihinde yürürlüğe gireceği, uluslararası yolculukta bulunan birçok gemi üzerinde de hemen etkili olacağı, yürürlüğe girdiği zaman aşağıda belirtilenlerde uygulanacağı, • 27 eylül 2003’ten sonra sözleşmesi yapılmış 400 GRT üzeri yeni inşa gemiler. • 27 eylül 2003’ten sonra sözleşmesi yapılmış, 400 GRT’den az olan, yeni inşa gemiler. • 27 eylül 2008’e kadar 400 GRT ve üzeri mevcut gemiler. • 27 eylül 2008’e kadar, 15 kişiden daha fazla insan taşıması onaylanmış 400 GRT altı gemiler. bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Deniz İPEK Genel Sekreter