• Anasayfa
  • |
  • IMO gemilerin düşük kükürtlü akaryakıt gereksinimine uymaları için 2020 tarihini saptadı

IMO gemilerin düşük kükürtlü akaryakıt gereksinimine uymaları için 2020 tarihini saptadı

​Sayın Üyemiz,

          İlgi: IMO Web Sayfası, 27-28/10/2016 tarihli yazı.

İlgi'de belirtilen "IMO gemilerin düşük kükürtlü akaryakıt gereksinimine uymaları için 2020 tarihini saptadı" başlıklı yazıda aşağıdaki bilgiler verilmektedir:

"Uluslararası denizcilik için düzenleyici otorite olan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından, Londra'daki Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) 70inci Toplantısında,  2020 yılında %0.50 m/m küresel kükürt üst sınırının uygulanması kararlaştırılmıştır.

Gemiler tarafından kullanılan akaryakıtın kükürt içeriğinde önemli bir azaltma yapmak üzere uygulama tarihi 1 Ocak 2020 olarak saptanmış olup, bu hem çevre ve hem de insan sağlığı için dönüm  noktası teşkil eden bir karardır.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından, Londra'daki 70inci MEPC Toplantısı esnasında, 2020 yılında %0.50 m/m küresel kükürt üst sınırının uygulanması kararı alınmış bulunmaktadır.

Bu, halen mevcut %3.5 m/m küresel sınırından önemli bir azaltma teşkil etmekte ve denizciliğin çevre ile ilgili sorumluluklarını yerine getirdiğini temin etmek için IMO tarafından  yapılan açık bir taahhüdü göstermektedir.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, uluslararası denizciliğin çevre bakımından en sağlam taşıma şekli olarak kalması için Örgütün kararlılığını yansıttığını söylediği bu kararı iyi karşılamıştır.

Mr. Lim şunları söylemiştir "Daha  düşük küresel kükürt üst sınırından ileri gelen kükürt oksit emisyonlarındaki azalmaların çevre ve insan sağlığı üzerinde, özellikle, mevcut emisyon kontrol bölgelerinin de ötesinde, liman şehirleri ve kıyı topluluklarında yaşayan insanların sağlığı için  önemli olan yararlı bir etkisi olacaktır."

2020 küresel kükürt üst sınırının etkin şekilde uygulanmasını sağlamak için daha başka çalışmalar Deniz Kirlenmesinin Önlenmesi ve Müdahale Alt Komitesi'nde (Sub-Committee on Pollution Prevention and Response – PPR) devam edecektir.

Gemilerden kaynaklanan kükürt oksit emisyonlarını yöneten tüzükler Gemilerden İleri Gelen Deniz Kirlenmesinin Önlenmesi Uluslararası Konvansiyonu'nun (MARPOL Convention) Ek VI''sına dahil edilmiştir.  Hem çevre ve hem de insan sağlığı için önemli tehlikeler oluşturan kükürt oksitleri (SOx) ve diazot monoksitleri (nitrous oxides - NOx) dahil gemilerden ileri gelen emisyonları kontrol etmek üzere MARPOL Ek VI giderek daha sıkı kurallar koymaktadır.

2020 tarihi, 2008 yılında kabul edilen değişikliklerde kararlaştırılmıştır.  Bu değişiklikler kabul edildiği zaman 2020 tarihini karşılamak üzere yeterli uygun akaryakıtın sağlanabilip sağlanamayacağını değerlendirmek için 2018 yılına kadar bir yeniden gözden geçirme yapılmasının gerektiği de kabul edilmiştir. Böyle olmadığı takdirde bu tarih 2025 yılına ertelenebilirdi.  Söz konusu inceleme 2016  yılında  tamamlanmış ve MEPC 70'e sunulmuştur.  İncelemede, akar yakıt gereksinimlerini karşılamak için yeterli uygun akaryakıtın sağlanabileceği sonucuna varılmıştır.

Yeni küresel üst sınıra göre, 1 Ocak 2012'den beri yürürlükte olan şimdiki %3.50 lik limite karşılık gemilerin %0.50 m/m'den fazla olmayan bir kükürt içeriği olan akaryakıt kullanmaları gerekecektir.  "Gemide kullanılan akar yakıt" yorumuna ana ve yardımcı makinelerde ve kazanlarda kullanılan dahildir.  Geminin güvenliği veya denizde can kurtarma ile ilgili durumlarda veya bir gemi veya teçhizatı hasar görmüş ise, muafiyetler tanınmaktadır.

Düşük kükürtlü uygun akar yakıt kullanmak suretiyle gemiler bu gereksinimi karşılayabilir. Yakıldığı zaman önemsiz kükürt oksit emisyonlarına yol açtığı için, giderek artan sayıda gemiler yakıt olarak gaz da kullanmaktadırlar.  Bu, 2015 yılında kabul edilen, Gazlar ve Diğer Düşük Parlama Noktası Olan Yakıtları Kullanan Gemiler İçin Uluslararası Kod'un IMO tarafından geliştirilmesi esnasında kabul edilmiştir.  Diğer bir alternatif yakıt ise bazı kısa measafeli hizmetlerde kullanılmakta olan metanoldür.

Emisyonları atmosfere bırakılmadan önce "temizleyen" egzos gazı temizleme sistemleri veya "gaz temizleyicileri" (scrubbers) gibi onaylanmış eşdeğerli  metodlar kullanılması suretiyle, gemiler, SOx emisyon gereksinmelerini de karşılayabilirler.  Bu takdirde, eş değerli düzenlemenin geminin İdaresi (Bayrak Devleti) tarafından onaylanması gerekir.

Yeni küresel üst  sınır, 1 Ocak 2015'den beri %0.10 m/m olmuş olan, IMO tarafından saptanmış SOx Emisyon Kontrol Alanlarındaki (SOx Emission Control Areas – ECAS) limitleri değiştirmeyecektir.  SOx için MARPOL Ek VI'da saptanan ECA'lar (Emisyon Kontrol Alanları) şunlardır: Baltık Denizi alanı, Kuzey Denizi alanı, Kuzey Amerika Alanı  (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada açıklarındaki tayin edilmiş kıyı alanlarını kapsayan) ve Amerika Birleşik Devletleri Karayipler Denizi Alanı (Porto Riko ve Amerika Birleşik Devletleri Virjin Adaları)".

İlgi yazı ilişikte sunulmuştur (Ek-1).

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı.

DAĞITIM:

Gereği:                                                                          Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                            - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-Türk Armatörler Birliği                                                  Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-S.S. Gemi Armatörleri Mot.Taş.Koop.                        –Sn. Sefer KALKAVAN

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                    TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-1,2,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,                    -Meclis Başkanlık Divanı

 27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42                  -Y.K. Başkan ve Üyeleri

43,44 ve 47 No'lu Meslek Komite Üyeleri                    -Sn. Erol YÜCEL

-IMEAK DTO Şube Y.K. Başkanları                             TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                       -İMEAK DTO Şube Y.K. Başkanları

Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                  -İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu

-İstanbul Şehir Hatları Tur.San. ve Tic.                        –Piri Reis Üniversitesi

-İDO A.Ş.                                                                      –Yıldız Teknik Üniversitesi

-GİSBİR

-GESAD

-Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği

-KOSTBİR

-Yalova Altınova Tersane Gir.San. ve Tic.A.Ş.

-YAGESAD

-UND

-Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

-S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş.Koop.

-Türk Armatörleri İşverenler Sendikası (TAİS)

-TÜRKLİM

-UTİKAD

-KOSDER

-ROFED

-İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

-WISTA Türkiye Derneği

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

Gemi Mühendisleri Odası

-Gemi Sahibi Firmalar

 

711_4090_1809_001.pdf