IMO STRATEJIK PLANI

Sayın Üyemiz, İlgi : ICS’den alınan 15.04.2003/MC(03)11 tarih ve sayılı yazı ve ekleri. Uluslararası Deniz Ticaret Odasından (ICS) Odamıza gönderilen “IMO Stratejik Planı” konulu İlgi yazıda IMO’nun (Uluslararası Denizcilik Örgütü) halen bir stratejik planı geliştirmekle uğraştığı belirtilerek, şu anda dikkatlerin özellikle yeni inşa gemilerin standartları sorunu ve bu standartların saptanması ve gerçekleştirilmesinde IACS (Klas Kuruluşları Uluslararası Birliği) ve IMO’nun rolleri üzerinde yoğunlaştığı dile getirilmiştir. Bu mesele IMO Deniz Güvenliği Komitesi’nin (MSC) 77.nci oturumunda (28 Mayıs-6 Haziran 2003) ele alınacaktır. IMO MSC’de görüşülecek olan Yunanistan, Bahama Adaları/Yunanistan, IACS, OCIMF Intertanko tarafından sunulan görüş yazıları İlgi yazının ekinde (Ek-1) kısaca incelenmiştir. OCIMF ve INTERTANKO’nun yazılarında gemiler için yeni inşa standartlarının kararlaştırılmasında IMO’ya giderek artan bir rol verilmesi desteklenmektedir. Bu meselenin, denizcilik endüstrisi kuruluşları (BIMCO, INTERTANKO, INTERCARGO, ICS) Yuvarlak Masası, Uzak Doğu Gemi İnşacıları ve klas kuruluşları arasında halen yapılmakta olan üçlü görüşmelerdeki tartışmaların merkezinde bulunduğu belirtilmektedir. İlgi yazı ve Ek-1’inin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi ilişikte sunulmuştur. Sayın üyelerimizin bilgilerini rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter (Serbest çeviridir.) EK – 1 Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) Londra, İngiltere 15 Nisan 2003 DENİZCİLİK KOMİTESİNE MC(03)11 IMO STRATEJİK PLANI Birçok ICS üyelerinin bileceği üzere, IMO halen bir Stratejik Planı geliştirme faaliyetiyle uğraşmaktadır. Bu geniş kapsamlı bir uygulama olmakla birlikte, şimdi önemli derecede dikkati çeken bir durum yeni inşa gemilere ait standartlar sorunu ve bu standartların saptanması ve gerçekleştirilmesinde sırasıyla IACS (Klas Kuruluşları Uluslararası Birliği) ve IMO’nun (Uluslararası Denizcilik Örgütü) rolleridir. Bu mesele IMO Deniz Güvenliği Komitesi’nin gelecek 77.nci oturumunda (28 Mayıs-6 Haziran 2003) görüşülecek olup, Denizcilik Komitesi’nin geçenlerdeki toplantısında buna sadece değinilmiş olduğundan, bu yazının amacı Deniz Güvenliği Komitesi (MSC) toplantısı için hazırlık olarak kesin bir ICS tutumunu saptamaktadır. Görüşülecek ilgili yazılar Ek-1’de kısaca gözden geçirilmiştir ve 4 ana yazı (Bahama Adaları ve Yunanistan’ın hazırladığı C. 89/12/1, IACS’nin hazırladığı MSC 77/2/3, OCIMF’nin hazırladığı MSC 77/2/4, Intertanko’nun hazırladığı MSC 77/2/6 bundan sonra yer almaktadır. Geçen Kasım ayında IMO Konseyine Bahama Adaları/Yunanistan yazısının sunulması sırasında ICS üyeleri ile yapılan gayri resmi görüşme şu fikri vermiştir; yeni İnşa gemi standartları hususunda klas kuruluşları ile aralarındaki rekabetin etkisine İdarelerin duyduğu ima edilen kızgınlık sempati ile karşılanabilse de, klas kuruluşlarının teknik uzmanlığına hükümetler üstün gelemezler. Bunun için, bu yazı klas kuruluşlarına sadece bir ikaz olarak yorumlanmıştı. Söz konusu yazı IMO Konseyi toplantısında biraz tartışılmış, ancak bir tarafa bırakılmaktansa, daha başka görüşme yapılması için bunun MSC’ye (IMO Deniz Güvenliği Komitesi) gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Bahama Adaları/Yunanistan önerisi MSC’ye gönderildiği zaman, IACS (Klas Kuruluşları Uluslararası Birliği) yanıt vermek zorunda kalmıştır. Bu yazı OCIMF (MSC 77/2/4) ve Intertanko’nun (MSC 77/2/6) yazılar sunmasını teşvik etmiştir; söz konusu yazılardan OCIMF’ninkinde açıkça, Intertanko’nunkinde ise ima edilmek suretiyle gemiler için yeni inşa standartlarının kararlaştırılmasında IMO’ya artan bir rol verilmesi desteklenmektedir. OCIMF’nin öne sürdüğü gibi, tüm ICS üyelerinin şu ana hususu kabul edecekleri farzedilmektedir, şöyle ki; yeni inşa standartlarının yorumlanması ve uy