INOTEX 2022 Fuarı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 15.04.2022 tarih ve 3945 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

10-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında, Tahran Pardis Teknopark Merkezi'nde, 11. Uluslararası İnovasyon ve Teknoloji Fuarı'nın (INOTEX 2022), İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Yardımcılığı tarafından düzenleneceği bildirilmekte olup, bahse konu fuar hakkında ayrıntılı bilgiye  www.inotex.com bağlantısından ulaşılabileceği ve fuara ilişkin broşürün ilişikte sunulduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

313_1803_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_g_nderilen_15042022_tarihli_yaz_ve_eki.pdf