• Anasayfa
  • |
  • Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi Başkanı İle Gerçekleştirilen Toplantı

Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi Başkanı İle Gerçekleştirilen Toplantı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 03.11.2023 tarihli ekte sunulan yazıda;

Bağdat Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi Başkanlığı ile yapılan toplantıya dair bilgi verilmekte olup, Irak özelinde Sevk Öncesi İnceleme uygulaması, uygulamadaki sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi almak için ilgili müşavirlikle irtibata geçilmesinin faydalı olacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

747_2624__rak_standardizasyon_ve_kalite_kontrol_idaresi_ba_kan_ile_ger_ekle_tirilen_toplant_hk.pdf