İRTIBAT DETAYLARI HK

Tarih: 01.07.2004 Konu: İrtibat Detayları Hk. İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 28.06.2004 tarih ve 3944 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Code)’nun 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girdiği, bu tarihten itibaren Türk Bayraklı gemilerin ISPS Kod kapsamında Bayrak Devleti olarak Denizcilik Müsteşarlığı ile irtibata geçmelerini gerektirebilecek durumlar olacağı, Bu kapsamda, ISPS Kod’a tabi Türk Bayraklı gemilerce hazırlanan Gemi Güvenlik Planlarında Müsteşarlık İrtibat detaylarına yer verilmesi gerektiği, Müsteşarlığa gelen planların incelenmesi neticesinde ise bazı planlarda irtibat detaylarının yer almadığının görüldüğü, Gemi Güvenlik Planlarında Müsteşarlık irtibat noktalarının yer almasının son derece önemli olduğu, 7 gün ve 24 saat süresince Denizcilik Müsteşarlığına Türk Bayraklı gemilerin ulaşabilmesini teminen ekte bir örneği gönderilen irtibat detaylarının Denizcilik Müsteşarlığının internet sitesi üzerinden de (www.denizcilik.gov.tr) yayınlanmakta olduğu, Bu itibarla, ekte bulunan irtibat detaylarının Türk Bayraklı gemilere ivedilikle iletilmesi ve Gemi Güvenlik Planlarında da yer almasına dikkat edilmesi gerektiği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İrtibat Detayları (1 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - MARLİM Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - GİSBİR - Meclis Başkan ve Vekilleri - RSO Kuruluşları - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - DTO Şubeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Başkan Danışmanları - DTO Meslek Komiteleri Başkanları - Meclis Üyeleri İRTİBAT NOKTASI: T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI DENİZ ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Seyir Güvenliği Dairesi Başkanlığı İrtibat İsmi : Okay KILIÇ Adres : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128 Maltepe/ANKARA Telefon : +90 312 232 04 47 +90 312 231 91 05 +90 312 232 47 83 Fax : +90 312 232 08 23 Telex : +607 44144 e-mail: isps@denizcilik.gov.tr web: www.denizcilik.gov.tr