• Anasayfa
  • |
  • İş Yapma Kolaylığı Raporu Anketör Talebi

İş Yapma Kolaylığı Raporu Anketör Talebi

İlgi: TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 07.11.2019 tarih ve 11126 sayılı yazısı.           

İlgi yazı ile, Dünya Bankası İş Ortamı Raporu ile yatırımların, üretkenliğin ve büyümenin artırılmasına olumlu veya olumsuz yönde etki eden düzenlemelerin ve kısıtlamaların tespit edilmesi ile beraber maliyetlere ve süreçlere ilişkin çalışmaların yapılarak, nihayetinde elde edilen bilgilere istinaden iş ortamına ilişkin ülkelerin dünya genelindeki sıralamalarının yapılmasının amaçlandığı,

Bu amaçtan hareketle rapordaki verilerin çoğunluğunun anket yöntemiyle belirlenmesinin bir sonucu olarak raporun mevzuat ve uygulamalardaki güncel durumu tam olarak yansıtmaması endişesinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak yeni dönemde Dünya Bankasının anketör havuzuna katkıda bulunmak amacıyla "Dış Ticaret" başlığı altında yeni anketör bilgilerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda anılan rapora girdi teşkil edecek şekilde ülkemizde "Dış Ticaret" başlığı altında güncel durumu ankete yansıtabilecek kişi bilgilerinin ilgi yazı ekinde yer alan tablo formatında 6 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadar TOBB'ye ve kobi@tobb.org.tr  adresine iletilmesi hususları istenmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                 

İsmet SALİHOĞLU            

Genel Sekreter               

784_5021_5021.pdf