ISM CODE HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 1- Türk Loydu Vakfı’nın özellikle deniz sektörüne hitap eden ve International Register of Certified Auditors ( IRCA ) onaylı kombine ISO 9001:2000 ve ISM eğitimi organize ettiği, 2- IRCA kayıtlı ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi ( Lead Auditor ) ve IRCA kayıtlı ISM Baş Denetçi ( Lead Auditor ) yetiştirmeyi hedefleyen ve genel katılıma açık olan bu eğitim programının 3-7 Mart 2008 tarihleri arasında olacağı ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika verileceği, eğitim dilinin ingilizce olup simultane tercüme yapılmayacağı Eğitim yerinin Türk Loydu Vakfı Genel Merkezi-Prof. Teoman Özalp Konferans Salonu Tuzla- İstanbul olacağı, 3- Katılımcıların iyi derecede ingilizce bilmeleri, denizcilik ile ilgili eğitim veren Üniversite veya 4 yıllık Yüksek Okul mezunu olmaları, gemilerde vardiya zabiti olarak veya klas kuruluşu veya sörvey kurullarında sörveyör veya denizcilik şirketlerinde enspektör/teknik müdür/DPA olarak en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmaları gerektiği, 4- IRCA kuralları gereği bir dönemde en fazla 20 katılımcıya eğitim verilebileceğinden, katılımcıların saptanmasında başvuru sırasının esas alınacağı ve eğitime katkı payının 1500 YTL+KDV olup bu ücrete eğitim, kurs notları, öğle yemeği ve ikramların dahil olduğu belirtilerek ödemelerin Türk Loydu veznesine ya da Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi’ne ait Vakıflar Bankası Tuzla Şubesi 2006496 nolu YTL hesabına yapılacağını, 5- Başvuruların en geç 8 Şubat 2008 tarihine kadar başvuru dilekçesine ödemeye ilişkin makbuz veya dekont eklenerek Türk Loydu Vakfı Genel Merkezine yapılacağı, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği -DTO Meslek Komite Başkanları - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği -Gemi Yakıt İkmalciler Derneği