• Anasayfa
  • |
  • ISM KOD VE PERSONEL DONANIMI HK.

ISM KOD VE PERSONEL DONANIMI HK.

a) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 14.11.2006 tarih ve 23656 sayılı yazısı. b) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 20.09.2006 tarih ve 18393 sayılı yazısı. İlgi (a) yazı ile, 2007 yılında Paris MOU ve Tokyo MOU üyesi ülke limanlarında ISM Kodu kapsamında yoğunlaştırılmış denetim kampanyası başlayacağı, denetim kampanyası sürecinde Türk Bayraklı gemilerin bu limanlarda tutuklanmalarının önüne geçilebilmesi için gemilerin ve şirketlerin ISM Kodu gerekliliklerine sadece belge bazında değil, sistemin işleyişi açısından da tam uygunluğa sahip olmalarının gerektiği, Odamızın 27.09.2006 tarih ve 4714 sayılı yazısı ile Web sitemizde duyurulan İlgi (b) yazıda da belirtildiği üzere, Paris MOU üyesi ülke limanlarında yapılacak olan ISM genişletilmiş denetim kampanyası da göz önüne alınarak tüm gemi sahibi, donatan ve işletenlerinin gemi ve kara ofislerindeki faaliyetlerinde ISM Kodu gereklerine titizlikle uyulması ve uygulanması ile ilgili olarak gemilerin ISM gereklerine bütünüyle uygunluğunun kontrolünün ve gerekli düzeltici faaliyetlerin yaptırılması ve takibi hususunda denetimlerin titizlikle yapılmasına devam edilmesi hususunun büyük önem arz ettiği, Türk Bayraklı gemilerin personel donatımı açısından ISM Kod ve gerekleri hakkında zayıf durumlara düşmemesi için gemiadamlarına, gemi ve kara ofislerinde verilecek olan eğitim/kurs ve uygulama faaliyetlerine büyük önem verilmesinin gerektiği, Bu çerçevede konunun sektöre duyurulması ve gemilerimizin ve gemi şirketlerinin ISM Kod ve gereklerine bütünüyle uyması istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. - DTO Meslek Komiteleri Başkanları - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meclis Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Koster Armatörleri Derneği