ISPS KOD

Sayın Üyemiz, Gemiler ve Liman Tesislerinde uygulanmaya başlanan ISPS Kod’un, denizciliğin artan karmaşık kural ve kaideleri arasında yerini aldığı ve güvenli deniz ticareti için gerekli olduğunun kaçınılmaz olduğundan hareketle, ekte de birer örneği sunulan ve geminin limana yanaşırken, varış öncesinde ve PSC kontrolleri esnasında sorun yaşanmamasını teminen, gemi personelinin yapabileceği pratik kontroller için (check-list) ler, ayrıca PSC kontrolleri esnasında faydalı görülen yaklaşım tarzını içeren bilgilerin birer örneği Odamız Web Sitesinde (www.denizticaretodasi.org) Haberler-Duyurular bölümünde Sirkülerler altında yer alan Güvenlik bölümünde yayınlanmaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Meclis Başkan ve Vekilleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Meslek Komitesi Başkanları