• Anasayfa
  • |
  • ISPS KOD KAPSAMINDA BELIRLI LIMANLARA UĞRAYIP ABD LIMANLARINA GIRIŞ YAPACAK GEMILER IÇIN İLAVE TEDBIRLER

ISPS KOD KAPSAMINDA BELIRLI LIMANLARA UĞRAYIP ABD LIMANLARINA GIRIŞ YAPACAK GEMILER IÇIN İLAVE TEDBIRLER

Sayın Üyemiz; İlgi yazı ekinde alınan Amerikan Sağlık Güvenlik Otoritesi’nin “Liman Güvenlik İstişari Notu”nda; ABD tarafından, etkili anti-terör tedbirleri uygulamadıkları tespit edilen ülkelerin bazı limanlarından kalktıktan sonra ABD Limanlarına uğrak yapacak gemilerin alması gereken tedbirler belirlenmiştir. Buna göre, aşağıda yer alan ülke limanlarına uğrak yapıp ABD’ye gidecek gemilerden şu tedbirleri uygulamaları istenecektir: EKVATOR GİNESİ (EQUATORIAL GUINEA) 24 Ocak 2006’dan itibaren geçerli olmak üzere, Ceiba, K-5, Luba, Punta Europa ve Zafiro limanları haricinde bir Ekvator Ginesi Limanına uğrak yapan gemiler, ABD Limanına giriş koşulu olarak aşağıdaki önlemleri almış olacaklardır: a) Yukarıda belirtilen ülke limanlarında bulunduğu süre içinde, gemi güvenlik planı çerçevesinde, Güvenlik Seviyesi 2’ye eşit tedbirleri uygulayacak, b) Yukarıda belirtilen ülke limanlarında bulunduğu süre içinde, gemiye her bir giriş noktası için nöbetçi bulundurulacak, ve nöbetçilerin geminin dışına (hem deniz hem kara tarafı) hakim bir görüş alanı bulunacak, Nöbetçiler: • Gemi personeli olabilir, ancak maksimum çalışma/minimum dinlenme saati sınırlarının aşıldığı durumlarda, ilave personel bulundurulacaktır, veya • Gemi Kaptanı ve Şirket Güvenlik Görevlisi (CSO) tarafından onaylanan harici güvenlik kuvvetlerinden temin edilebilir; c) Yukarıda belirtilen ülkede iken, Bir Güvenlik Bildirimi akdetmeye teşebbüs edecek, d) Alınan tüm güvenlik tedbirlerini gemi jurnaline kaydedilecek; ve e) Alınan tedbirlerle ilgili ABD Limanına varış öncesinde, yetkili ABD Liman Sahil Güvenlik Kaptanına rapor verecek, Bu ülkelerden gelen gemilere daha önce dayatılan giriş koşulları yürürlükte kalır. GUINEA-BISSAU / LİBERYA / MORİTANYA Yukarıda yer alan ülkeler için giriş koşulları birbirinin aynıdır. Bu 4 ülkeden biri (Ekvator Ginesi – daha önce belirtilen 5 limanı hariç -, Guinea Bissau, Liberia ve Moritanya), son 5 uğrak limanından birisi olan gemilere, ABD Limanına giriş öncesinde Sahil Güvenlik Birimlerince denizde ziyaret yapılarak, geminin gerekli önlemleri alındığından emin olunacaktır. Yukarıda belirtilen koşulları uygulamadaki başarısızlık, ABD’ye girişin reddedilmesi ile sonuçlanacaktır. Amerika Limanlarında bulunurken, Yukarıda belirtilen giriş koşullarına tabi olan gemilerden, gemiye her bir giriş noktası için silahlı nöbetçi bulundurulması, ve nöbetçilerin geminin dışına (hem deniz hem kara tarafı) hakim bir görüş alanı bulunmasının sağlanması istenecektir. Nöbetçilerinin sayıları ve yerleri, yetkili Liman Sahil Güvenlik Kaptanı için kabul edilebilir olmak zorundadır. Liberia, Monrovia limanı son 5 uğrak limanından biri olan gemiler, ABD’ye giriş öncesinde, paragraf (a)’dan (e)’ye kadar listelenen tedbirleri almış olmak zorundadır. Ancak, bu gemiler normalde, başka hedef faktörler uygulanmadıkça, denizde Sahil Güvenlik Birimlerince ziyaret edilmeyecek, ABD Limanlarında bulundukları süre içinde de, silahlı nöbetçilerle donatılması istenmeyecektir. Amerikan Sahil Güvenliği, Uluslararası Liman Güvenliği Programı’nın doğrulama ziyareti süresince, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin etkili anti-terörist tedbirleri sürdüremediği yönündeki kararını askıya almıştır. Dolayısıyla, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden gelen gemilere dayatılan giriş koşulları kaldırılmıştır. Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Madagaskar (Toamasina limanı hariç)’dan gelen gemiler, denizde ziyaretler de dahil olmak üzere, arttırılmış Liman Devleti Kontrolüne tabi olmaya devam edeceklerdir. Bir giriş koşulu değil iken, eğer bir gemi yukarıda ana çizgileri belirtilen adımları atarsa, geminin güvenlik vaziyeti, Liman Devleti Kontrolü tedbirlerinin kapsamı, yoğunluğu ve süresi açısından düşünülüp yansıtılacaktır. Bu adımların atılması, geminin ilave tedbirlere tabi olmayacağını garanti etmeyecektir. Yukarıda belirtilen ülke limanlarından ABD limanlarına sefer yapacak olan T/B’lı gemilerimizin, sorun yaşamamalarını teminen, yukarıda belirtilen uygulamalara dikkat etmeleri hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Liman Güvenlik İstişari Notu (2 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - MARLİM Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - GİSBİR - Meclis Başkan ve Vekilleri - GESAD - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri - Başkan Danışmanları - Meslek Komiteleri Başkanları - Meclis Üyeleri