• Anasayfa
  • |
  • ISPS KOD KAPSAMINDA GEMILERIN DENETIMI HK

ISPS KOD KAPSAMINDA GEMILERIN DENETIMI HK

ISPS Kod Kapsamında Gemilerin Denetimi Hk. 29/06/2004 T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığından ISPS Kod Kapsamında Gemilerin Denetimi konusunda alınan 28.06.2004 tarih ve 3983 sayılı yazı aşağıya çıkartılmıştır. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM Gereği Bilgi - Tüm Üyeler (WEB Sayfasında) - Sn.Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği   DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn.Eşref CERRAHOĞLU - Marlim   Denizcilik Kurulu Sektörü Bşk. - Liman İşletici Kuruluşlar - Meclis Başkanı ve Vekilleri - DTO Şubeleri - Yönetim Kurulu Bşk.ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Meslek Komitesi Başkanları T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü 28.06.2004  3983 İlgi : 21.06.2004 tarih ve 3745 sayılı Bakanlık Olur’u Bilindiği üzere, denizde veya deniz yoluyla olabilecek terörist faaliyetlerin önlenmesi amacıyla gemilerin ve liman tesislerinin güvenliğine yönelik Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından hazırlanan Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Kod) 01 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girecek olup, Türk Bayraklı gemilerin durumunu kontrol etmek ve yabancı bayraklı gemileri uyarmak amacıyla 15 Haziran 2004 tarihinden itibaren liman tesislerimizde denetime başlanmıştır. 2592 ISPS Kod Kapsamında Gemilerin Denetimi Hk. 29/06/2004 Ülkemiz limanlarında, 1 Temmuz 2004 tarihinden itibaren ISPS Koda tabi gemilerin ISPS Kod kapsamında esas denetimine başlanılacak olup, söz konusu denetimleri Liman Devleti Denetim Uzmanları (PSCO) yerine getireceklerdir. Bu denetimler, IMO tarafından hazırlanan “Denizde Güvenliği Artırmak için Kontrol ve Uygunluk Tedbirleri Rehberi” doğrultusunda yapılacak olup, Bu konuda PSCO’lara 09-11 Haziran 2004 tarihleri arasında Müsteşarlığımızda eğitim verilmiştir. Ayrıca söz konusu rehber Türkçe ve İngilizce olarak Müsteşarlığımız web sitesinde yayınlanmaktadır. Rehber doğrultusunda gemiler tarafından limana gelmeden önce verilecek bilgiler yanaşma ordinosu ile birlikte acenteler aracılığı ile gemilerden istenilecek olup, buna ilişkin form şekli Ek-2’de sunulmuştur. Bu çerçevede yapılacak uygulamalarda; 1- ISPS Koda tabi olup ta ISPS Koda ilişkin olarak hiçbir sorumluluğu yerine getirmeyen liman tesisine, ilgi Bakan Olur’u gereği ISPS Koda tabi gemiler alınmayacaktır. 2- Gemilerden yanaşma öncesinde alınan söz konusu bilgilerin incelenmesi neticesinde, geminin, Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası (ISSC) veya Geçici Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası (Interim ISSC) ve onaylı Gemi Güvenlik Planına sahip olmadığının anlaşılması halinde aşağıdaki şekilde hareket edilecektir;   Eğer gemi; a) ISPS Koda tabi olan ve Liman Tesisi Güvenlik Planı onaylanmış bir liman tesisine yanaşacak ise, bu durumda eksikliklerini tamamlayana kadar liman tesisine alınmayacak ve demirde bekletilecektir. b) ISPS Koda tabi olup, Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi onaylanmış ve Liman Tesisi Güvenlik Planı hazırlanma aşamasında olan bir liman tesisine yanaşacak ise, bir sefere mahsus olmak üzere Güvenlik Deklerasyonu (DOS) ile limana alınacak ve bir sonraki gelişinde liman tesisine alınmayacağı bildirilecektir. 3- Geminin, ISSC veya geçici ISSC ve onaylı Gemi Güvenlik Planı’na sahip olmadığı limana yanaşması sonrasında yapılan denetimde anlaşılması halinde aşağıdaki şekilde hareket edilecektir. a) ISPS Koda tabi olan ve Liman Tesisi Güvenlik Planı onaylanmış liman tesislerinde, gemiye bu eksikliklerini tamamlayana kadar operasyon izni verilmeyecektir. b) ISPS Koda tabi olup, liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi onaylanmış ve Liman Tesisi Güvenlik Planı hazırlama aşamasında olan liman tesislerinde ise, geminin operasyonuna, Güvenlik De