• Anasayfa
  • |
  • ISPS KOD KAPSAMINDA GÜVENLIK SEVIYESI BELIRLENMESI

ISPS KOD KAPSAMINDA GÜVENLIK SEVIYESI BELIRLENMESI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ekinde yer alan, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün ISPS Kod Kapsamında Güvenlik Seviyesinin Belirlenmesi hakkındaki yazısının bir örneği ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: 2 Sayfa DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meslek Komitesi Başkanları - İMEAK DTO Şubeleri - MARLİM - GİSBİR - GESAD - İlgili Liman Tesisleri