• Anasayfa
  • |
  • ISPS KOD KAPSAMINDA ÜLKELERIN IRTIBAT BILGILERI

ISPS KOD KAPSAMINDA ÜLKELERIN IRTIBAT BILGILERI

İLGİ: a) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 15.04.2004 tarih ve 2092 sayılı yazısı. b) Odamızın 15.03.2004 tarih ve 992 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kod’u (ISPS Code) kapsamında ülkelerin güvenlikle ilgili irtibat bilgilerinin yayınlanmasına yönelik Odamızca yazılan ilgi (b) yazıya cevaben Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi (a) yazının bir örneği ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. EK: 1 Yazı ( 1 Sayfa) T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü SAYI : B.02.1.DNM/0.06.02.02.SGD-12/ ANKARA KONU : ISPS Kod kapsamında ülkelerin irtibat bilgileri 15.04.2004 2092 İSTANBUL VE MARMARA, EGE, AKDENİZ, KARADENİZ BÖLGELERİ DENİZ TİCARET ODASINA Meclisi Mebusan Caddesi No:22 34427 Fındıklı / İSTANBUL İLGİ: 15.03.2004 tarih ve 991 sayılı yazınız. İlgi yazı ile Uluslar arası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kod’u (ISPS Code) kapsamında ülkelerin güvenlikle ilgili irtibat bilgilerinin yayınlanmasına yönelik bilgi talep edilmektedir. Uluslar arası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi (SOLAS-74) Bölüm 11-2/Kural 13’te, Akit Devletlerin 1 Temmuz 2004 tarihinden önce ISPS Kod kapsamında belirlenecek irtibat noktalarına ilişkin bilgileri IMO’ya bildirmeleri ve bu bilgilerin güncel tutulması belirtilmektedir. Bu kapsamda, IMO tarafından web tabanlı bir program hazırlanmış ve Akit Devletlerin SOLAS-74 Bölüm 11-2/Kural 13 gereği istenen bilgileri internet aracılığıyla IMO’ya bildirebilmeleri ve bu program üzerinden Akit Devletlerin ISPS Kod’la ilgili bilgilerinin sürekli ilgililere yayınlanması sağlanmıştır. Hazırlanan web programında, Akit Devletlerin yetkili otoritelerine ISPS Kod kapsamında bilgi girişi ve değişikliği yapma imkanı, diğer kullanıcılara ise bütün bilgilere sadece okunabilir olacak şekilde erişim izni verilmiştir. Bu bilgilere www.imo.org web sayfasında bulunan ISPS Code database üzerinden ulaşılabilinmektedir. Bu çerçevede, SOLAS-74 Bölüm 11-1 ve 11-2 ile ISPS Kod’un ülkemizde uygulanmasından sorumlu olan Müsteşarlığımız tarafından Kural 13 gereği IMO’ya bildirilmesi gereken bilgiler web programına girilmektedir. Ayrıca, kullanıcılar tarafından gerek ülkemizin gerekse diğer ülkelerin güvenlikle ilgili irtibat noktalarına ulaşılabilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. İmza Ali KURUMAHMUT Müsteşar a. Deniz Ulaştırması Genel Müdürü ADRES: TEL: 0 312 232 38 49