ISPS KOD UYGULAMALARI

Tarih: 17.05.2004 Konu: ISPS Kod Uygulamaları                     LGİ: Türk Loydu Vakfı İktisadi İşetmesi’nin  07.05.2004 tarih ve D/1551/TT/TT                      sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girecek olan ISPS Kod kapsamına giren gemiler ve liman tesisleri için belirli yükümlülüklerin zorunlu kılındığı; Kod kapsamına giren gemilerin belirtilen tarihe kadar, Gemi Güvenlik Değerlendirmelerini yaptırmaları, Gemi Güvenlik Planlarını onaylatmaları ve denetimlerini yaptırarak Gemi Güvenlik Sertifikalarını almalarının gerektiği, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilen Türk Loydu’nun, yukarıda belirtilen kontrol, onay ve sertifikalandırma işlemlerine yoğun olarak devam etmekte olduğu, Kod’un yürürlüğe giriş tarihine kısa bir süre kaldığı dikkate alındığında; bir süre sonra ortaya çıkabilecek olası yığılmalar nedeni ile karşılaşılabilecek sorunlar ve bunlardan kaynaklanabilecek gecikmelerden etkilenilmemesi açısından; • Henüz işlemlere başlamamış olan firmaların bir an önce Türk Loydu ile temas kurarak yapılması gereken işlemler ve prosedür konusunda bilgi almalarının, • Türk Loydu’ndan konuya ilişkin teklif almış olan firmaların zaman yitirmeksizin değerlendirmelerini sonuçlandırarak Sözleşme imzalamak üzere Türk Loydu’na başvurmalarının, • Türk Loydu ile Sözleşme imzalamış olmakla birlikte Gemi Güvenlik Planlarını onay için Türk Loydu’na henüz göndermemiş olan firmaların bu işlemlerini çabuklaştırmalarının, son derece önem taşıdığı, Ayrıca Türk Loydu tarafından yürütülecek plan kontrol ve onaylama, gemi denetim ve sertifikalandırma gibi hizmetlerin; başvuru, sözleşme imzalanması ve/veya dökümanın Türk Loydu’na teslimi sırasına göre yapılacağı, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM      BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği  DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği     - Sn. Eşref CERRAHOĞLU      - MARLİM                          Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - GİSBİR - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri