• Anasayfa
  • |
  • ISPS KOD UYGULAMALARI (CSR ÖZET KAYIT BELGESI)

ISPS KOD UYGULAMALARI (CSR ÖZET KAYIT BELGESI)

Tarih: 21.05.2004 Konu: ISPS Kod Uygulamaları           (CSR Özet Kayıt Belgesi)                   İLGİ:  T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü                       İstanbul Liman Başkanlığı’nın 13.05.2004 tarih ve 1178 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz,           İlgi yazı ile, Denizcilik Müsteşarlığından alınan yazıdan bahisle; “Sürekli Özet Kayıt (CSR) Belgesi” almak için başvuran gemilere, bu gemilerin gemi sicil limanları tarafından düzenlenmesi ve kayıt altına alınmasının istendiği, Bu itibarla; 1 Temmuz 2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Uluslararası Gemi – Liman Güvenlik Kodu (ISPS Code) uygulamaları çerçevesinde SOLAS 74 Bölüm XI-1 Kural 5 gereği gemilerde “Sürekli Özet Kayıt (CSR) Belgesi” tutulacağı, Uygulamanın başlamasına kalan sürenin az olması nedeniyle, uygulamanın son ana bırakılmaması, sıkışıklığa meydan verilmemesi amacıyla, Ekte bir örneği gönderilen ve Denizcilik Müsteşarlığı’nın Web sitesi olan www.denizcilik.gov.tr adresinde ana sayfada ISPS Uygulamaları Bölümünde de yer alan, Sürekli Özet Kayıt Belgesi Form-1 –  Form-2 ve Form-3 ile ilgili olarak; • Form 1’in üç nüsha olarak doldurulup, ayrıca disket ortamında olmak üzere ilgili geminin ISM Kodu DOC-SMC Sertifikaları, gemi tasdiknamesi, Denize Elverişlilik Belgesinin fotokopileri ile beraber İstanbul Liman Başkanlığına müracaat etmelerinin gerektiği, • Tüm CSR Belgelerinin (Form-1) geminin varlığı boyunca düzenli olarak tutulacağı, • CSR Belgelerinde yapılan değişikliklerle ilgili düzeltme formlarının (Form-2) tümü ve her CSR ile ilgili olan ve düzeltme formlarıyla özelleştirilmiş tüm düzeltmelerin listesini içeren Indexlerin (Form-3) ne şekilde doldurulacağı ve İdareye nasıl sunulacağının ekte bir örneği yer alan Uygulama Talimatında belirtildiği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. - 2 - EKLER: EK-1: Uygulama Talimatı ( 3 sayfa) EK-2: Form-1, Form-2 ve Form-3 Örneği (3 sayfa) DAĞITIM      BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği  DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği     - Sn. Eşref CERRAHOĞLU      - MARLİM                          Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - GİSBİR - Meclis Başkan ve Vekilleri - Klas Kuruluşları - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Başkan Danışmanları - DTO Meslek Komiteleri Başkanları - Meclis Üyeleri EK BAŞLIK Giriş 1. SOLAS Bölüm XI-1 Kural 5, 01 Temmuz 2004 tarihinden itibaren uluslararası sefer yapan ve 500 gross tondan büyük olan tüm yolcu ve yük gemilerinden gemide bir CSR bulundurmalarını istemektedir. Bir geminin CSR dosyası aşağıdakileri içermektedir: 1. Tüm CSR belgeleri (Form 1) geminin İdaresi tarafından yayınlanır ve geminin varlığı boyunca düzenli olarak numaralandırılır; 2. CSR belgelerinde yapılan değişikliklerle ilgili olan düzeltme formlarının (Form 2) tümü; ve 3. Her CSR ile ilgili olan ve düzeltme formlarıyla özelleştirilmiş tüm düzeltmelerin listesini içeren indexler. (Form 3) CSR Belgesi 2.  Sadece geminin İdaresi gemiye bir CSR belgesi verebilir. Gemiye verilen ilk CSR belgesi “1” olarak numaralandırılır ve ardından gelen CSR belgeleri düzenli olarak numaralandırılacaktır. Bu düzenli numaralandırma geminin varlığı boyunca bayrak değişimlerinde devam eder. <