ISPS KOD UYGULAMALARI HK.

Tarih: 28.06.2004 Konu:ISPS Kod Uygulamaları Hk. İLGİ:  T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel     Müdürlüğü’nün 25.06.2004 tarih ve 3863 sayılı yazısı.                       Sayın Üyemiz, 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girecek olan Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kod’u (ISPS Kod) dahilinde gemi ve limanlar için başlatılacak uygulamalara dair ilgi yazı ve ekleri ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: 1 Yazı ve Ekleri (6 Sayfa) DAĞITIM      BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - MARLİM - DTO Şubeleri - Liman İşletici Kuruluşlar