ISPS TOPLANTISI

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 13.04.2004 tarih ve 2035 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girecek olan Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Code) ve bu Kod’un Ülkemizde uygulanmasına ilişkin, Denizcilik Müsteşarlığı Antalya Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan ve uluslararası seferlere açık Liman Tesislerinin sahip ve işleticileri ile Liman Başkanlarının katılacağı bir toplantı yapılmasının planlandığı, Deniz Ulaştırması Genel Müdürü Sn. Ali KURUMAHMUT Başkanlığında, Seyir Güvenliği Daire Başkanı Sn. Okay KILIÇ’ın yapacağı bir power point sunumundan sonra soru-cevap şeklinde icra edilecek olan ve İdare adına Liman Tesisleri konusunda yetkilendirilen Tanınmış Güvenlik Kuruluşları (RSO)’nın da katılımının sağlanacağı toplantının Denizcilik Müsteşarlığı Antalya Bölge Müdürlüğü’nde 23 Nisan 2003 Cuma günü saat 10:00’ da planlanması hususunda gereği Antalya Bölge Müdürlüğü’nden istenmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter