ISPS YETKILENDIRMESI

Tarih: 07.05.2004 Konu: ISPS Yetkilendirmesi İLGİ: Türk Loydu Vakfı İktisadi İşetmesi’nin 30.04.2004 tarih ve D/1441/MD/GD sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Slovak Cumhuriyeti Denizcilik İdaresinin, IMO tarafından kabul edilen ve 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girecek olan “ISPS Code-International Ship and Port Facility Security Code” ile yetki ve sorumlulukları belirlenen ve “RSO-Recognized Security Organization” olarak anılan kuruluş olarak görev yapması amacı ile 10.03.2004 tarihi itibari ile Türk Loydunu yetkilendirdiği, Türk Loydu’nun, İdare adına aşağıda belirtilen konularda: 1. Gemi Güvenlik Planı ve ona ait değişikliklerin onaylanması, 2. Gemilerin, ISPS Kod Bölüm A ve SOLAS Bölüm XI-2 gereklerine uygunluğunun doğrulanması ve sertifikalandırılması, 3. Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikasının düzenlenmesi, 4. Geçici Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikasının düzenlenmesi Yetkilendirilmiş Güvenlik Kuruluşu (RSO) olarak görev yapacağı bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - MARLİM Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - GİSBİR - Meclis Başkan ve Vekilleri - Klas Kuruluşları - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri