• Anasayfa
  • |
  • ISPS’YE UYUM-ARA DOĞRULAMA VE LIMAN DEVLETI KONTROLÜ

ISPS’YE UYUM-ARA DOĞRULAMA VE LIMAN DEVLETI KONTROLÜ

Sayın Üyemiz, İlgi : ICS’den alınan 09.02.2006 tarihli ve MC(06)11 sayılı yazı. Uluslararası Deniz Ticaret Odasından (ICS) alınan “ISPS’ye (Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenliği Kodu) Uyum-Ara Doğrulama ve Liman Devleti Kontrolü” konulu, ICS Denizcilik Genel Müdürü P.B.HINCHLIFFE imzalı İlgi yazıda aşağıdaki bilgiler verilmektedir : ICS Üyeleri, ISPS’ye uyum hususunda sağlanan bilgileri dikkate almaya ve bu bilgiyi uygun şekilde yaymaya davet edilmektedirler. Birçok gemiler için ISPS sertifikalarının ara doğrulama tarihi yaklaşmakta olup, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki limanlara gelen gemiler de giderek artan Liman Devleti Kontrolü (PSC) incelemesine tabi tutulmaktadır. ISPS Kodu Bölüm A, paragraf 13.5’e göre olan ve 9.4 (gemi güvenlik planı) ve 10.1 (kayıt tutma) paragraflarındaki güvenlik uygulaması gereksinimlerine özel dikkat gösterilmektedir. Uygulamalarla ilgili Bölüm A gereksiniminin belirsiz olduğu ve Bölüm B, paragraf 13.7’nin pek az yardımcı olduğu kabul edilmektedir. Bu durum, Bayrak Devletleri, tanınan güvenlik örgütleri (recognised security organisations (RSO’lar)) ve, denizcilik şirketleri arasında yorumlama hususunda büyük ölçüde farklılıklar olmasına yol açmıştır. Gemi güvenlik planlarını oluşturmada şirketlerin ayrıntılı gereksinimleri planlamaları ve bunları RSO’lara (tanınan güvenlik örgütleri) veya idareye onaylatmaları öngörülmüştü. Bayrak Devleti tarafından uygulama esasları onaylanıp sertifikalandırıldıktan sonra bunun PSC (Liman Devleti Kontrolü) görevlileri tarafından kabulü gerekecekti. Oysa, maksatlar planda açıkça yazıldığı ve kayıtların plana uyduğu ispatlandığı takdirde hiçbir anlaşmazlık sözkonusu olmayacaktı. Ancak, anlaşıldığına göre, gemi güvenlik planını oluştururken, bazı şirketler sadece ISPS kodunun metnini tekrarlamışlardır ve bu durum uygulamaların gerçekleştirilmesi hususundaki kayıtların eksik oluşuyla da birleşince, son zamanlardaki PSC (Liman Devleti Kontrolü) eksikliklerinin sebebi olmuştur. İlgi yazıda belirtildiği üzere, şirketler tarafından şimdiye kadar gemilerinden en az biri bakımından hiç değilse bir uygulama yapılmış olmalıydı. Filodaki her geminin uygulamaya tabi tutulması veya filonun sadece bir kısmıyla ilgili bir şirket uygulamasının yeterli görülmesi hususunda da tereddüt vardır. Bu meseleler en ideal şekilde, gemi güvenlik planına kesin bir açıklama konması suretiyle ve sonradan İdare tarafından onaylanarak çözümlenmelidir. Şirketlerden, güvenlik uygulamaları hususundaki gemi güvenlik planlarını yeniden gözden geçirmeleri ve gemideki güvenlik dökümanlarında uygulamaların gereğince kaydedilmiş olmasını sağlamaları ısrarla istenmektedir. Sözkonusu yazıda, filonun sadece bir kısmında uygulama yürütülmesi şirket politikası olduğu takdirde, bir şirket uygulamasının tamamlandığı hususunun filonun herbir gemisinde kaydedilmesinin tedbirlice bir yaklaşım olacağı belirtilmiş olup, ilgi yazı (Ek-1) ilişikte sunulmaktadır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK – 1 : İlgi yazı. DAĞITIM Gereği Bilgi - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meslek Komitesi Başkanları - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği