• Anasayfa
  • |
  • İstanbul Havalimanı’nın Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Tespiti

İstanbul Havalimanı’nın Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Tespiti

15.08.2019 tarih ve 30859 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1418 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ; İstanbul Havalimanı’nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 1.maddesi gereğince karar verilmiştir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Saygılarımla,               

İsmet SALİHOĞLU       

Genel Sekreter           

541_2976_0091_001.pdf