• Anasayfa
  • |
  • İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hk.

İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hk.

​İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 16.11.2018 tarihli ve 0511/329-17149 sayılı yazısı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan "İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" kapsamında, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin,                        3 Aralık 2018 tarihine kadar, Odamız vasıtasıyla işyeri tehlike sınıfının belirlenmesi komisyonunda yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne gönderilmesi gerektiği,

Ayrıca, yapılacak itirazlar için doldurulacak ve bahse konu Prosedür çerçevesinde ekli olan "Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu"na; www.tobb.org.tr/MaliyeSosyalPolitikalar adresinden ulaşılabileceği, İlgi yazı ile bildirilmiştir. Bilgi ve gereği için arz ve rica ederiz.

                                                                                      Saygılarımızla,

                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                      Genel Sekreter           

EKLER:

Ek-1: İlgi Yazı Eki(1syf)

698_4449_2159_001.pdf