• Anasayfa
  • |
  • İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hk.

İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hk.

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 10.11.2017 tarihli ve 0511/17425 sayılı yazısı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan "İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" kapsamında, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin, 7 Aralık 2017 tarihine kadar, Odamız vasıtasıyla işyeri tehlike sınıfının belirlenmesi komisyonunda yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne gönderilmesi gerektiği,

Ayrıca, yapılacak itirazlar için doldurulacak ve bahse konu Prosedür çerçevesinde ekli olan "Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu"na; www.tobb.org.tr/MaliyeSosyalPolitikalar  adresinden ulaşılabileceği, İlgi yazı ile bildirilmiştir. Bilgi ve gereği için arz ve rica ederiz.

                                                                             Saygılarımızla,

                                                                             Murat TUNCER

                                                                             Genel Sekreter 

EKLER:

Ek-1: İlgi Yazı Eki(1syf)

721_4346_Isyeri_Tehlike_Sinif.Yapilacak_Itirazlar_Hk.pdf