• Anasayfa
  • |
  • İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

12.02.2020 tarih ve 31037 sayılı Resmi Gazete' de Cumhurbaşkanı Kararı "İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2103)"  yayımlanmıştır.
Bahse konu Cumhurbaşkanı Kararının tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.
Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                                 

İsmet SALİHOĞLU                             

Genel Sekreter                               

164_527_izmir_e_me_k_lt_r_ve_turizm_koruma_ve_geli_im_b_lgesinin_s_n_rlar_n_n_yeniden_belirlenmesi_hakk_nda_karar.pdf