• Anasayfa
  • |
  • İZMIT KÖRFEZINDE KILAVUZLUK, RÖMORKAJ

İZMIT KÖRFEZINDE KILAVUZLUK, RÖMORKAJ

Tarih: 07.05.2004 Konu: İzmit Körfezinde kılavuzluk, römorkaj ve palamar hizmeti hk. İLGİ: Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nin 14.04.2004 tarih ve 141/064 sirküler sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İzmit Körfezinde kılavuzluk, römorkaj ve palamar hizmetleri ile ilgili, Deniz Kılavuzluk A.Ş.’nin yazısı ilgi yazı ekinde alınmış olup, bahse konu yazının bir örneği ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: 1 Sayfa DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - MARLİM - GİSBİR DENİZ KILAVUZLUK A.Ş. 13/04/2004 SAYIN DONATAN VE ACENTELERİN DİKKATİNE, SAYI: GM.126/2004.Y.K. KONU: İzmit Körfezinde kılavuzluk, römorkaj ve palamar hizmeti hk. Bilindiği üzere şirketimiz T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığının 1996 ve 1998 yılında vermiş olduğu izine dayalı olarak kılavuzluk hizmetlerini yerine getirmekte iken; yine T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığının 26.12.2003 08284 sayılı yazısına istinaden başlatılan uygulama nedeniyle İzmit Liman Yönetmeliği ve taahhütname kriterlerine uygun, personel donanımlı beş adet römorkör ve yeterli sayıda palamar botlarının teknik yeterliliklerini içeren gerekli dökümanlar T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığına sunulmuştur. T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’nın 01/04/2004 tarih ve 01792 sayılı bu konudaki olurları çerçevesinde şirketimiz kılavuzluk hizmetlerine ilaveten römorkör ve palamar hizmetlerini de güvenli ve 24 saat kesintisiz bir şekilde bir fiil vermeye başlamıştır. Bu itibarla kılavuzluk, römorkör ve palamar hizmet taleplerinin şirketimizden yapılması hususunu bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz Kılavuzluk A.Ş.